RON DUPAS COLLECTION
No. 7164. Esztergom E-31 Esztergom (HA-3417)
Photographed at Kozlekedesi Transportation Museum, Budapest, Hungary, September 6, 2005, by Ron Dupas

Esztergom E-31 Esztergom
Created December 31, 2007